Småbarn 1-6 år

Foreldre og Barn 1-4 år og Gymlek 4-6 år

På våre gymlekpartier setter vi aktivitet og lek i første rekke. Gjennom leken øver vi på grunnleggende ferdigheter som gå, løpe, hinke, hoppe, klatre, gli, balansere, rulle  osv. Dette gir et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og forbereder barna til all slags idrett. 

Målet med GYMLEK er at barna skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med jevnaldrende. 

Vi bruker konseptene gymlek og idrettens grunnstige som er utviklet av Norges Gymnastikk- og turnforbund. (NGTF)

foreldre og barn er aktivitetene tilrettelagt for barn mellom 1-4 år.
Foreldre er viktige i denne aldersgruppen og hvert barn SKAL ha med seg EN voksen som skal gi trygghet og bidra til å aktivisere barnet. Barnet MÅ kunne gå selv for å delta på partiet!  
Vi fokuserer på mye gjentakelse i timene, med felles oppstart og avslutning. I hoveddelen setter vi ut utstyr der barna selv får velge hva de vil gjøre, da det å oppnå mestringsfølelse er viktig i disse timene.  

Gymlek-partiene er aktiviteten tilpasset barn 4-6 år, foreldrene kan være en viktig ressurs i gruppa som hjelpetrenere. Men vi oppfordrer foreldrene til å vente i gangngen, slik at barna får øve seg på å bli trygg i gymsalen uten foreldrene tilstede. 
Vi fokuserer på mye gjentakelse i timene, med felles oppstart og avslutning. I hoveddelen setter vi ut utstyr der barna selv får velge hva de vil gjøre, da det å oppnå mestringsfølelse er viktig i disse timene.  

RG-prinsesser er et nytt tilbud til jenter i alderen 4-5 år. De trener i idrettshallen ved Malvik Videregående skole. Her vil det bli dans, lek og rytme og litt introduksjon til RG-redskaper. 

Småbarn 1-6 år Tid og sted Pris pr. semester

Gymlek 4-6 år

På Gymlek-partiene er barna alene i gymsalen med trenerne, men vi ønsker at foreldrene venter i gangen slik at de er i umiddelbar nærhet om noe skulle oppstå eller at trenerne trenger hjelp i salen. 
Timene på nøstepartiene er tilpasset barna i alderen 4-6 år og blir lagt opp slik at de skal få både utfordringer, bruke fantasien og lære noe nytt. Det viktigste er at de skal kunne kjenne mestring og føle seg trygge i gruppa. 

Mandager 
Saksvik
17.00-17.45
1260,-

Gymlek 4-6 år

På Gymlek-partiene er barna alene i gymsalen med trenerne, men vi ønsker at foreldrene venter i gangen slik at de er i umiddelbar nærhet om noe skulle oppstå eller at trenerne trenger hjelp i salen. 
Timene på nøstepartiene er tilpasset barna i alderen 4-6 år og blir lagt opp slik at de skal få både utfordringer, bruke fantasien og lære noe nytt. Det viktigste er at de skal kunne kjenne mestring og føle seg trygge i gruppa. 

Mandager
Saksvik
17.50-18.35
1260,-

Foreldre og Barn 1-4 år

På våre foreldre og barn-partier er timene lagt opp til lek og trening med de voksne. Her trener vi på koordinasjon, motorikk og grunnleggende turn som ruller, rotasjon, hodestående osv.

Tirsdager
Saksvik 
17.00-
17.45 

1260,-

Foreldre og Barn 1-4 år

På våre foreldre og barn-partier er timene lagt opp til lek og trening med de voksne. Her trener vi på koordinasjon, motorikk og grunnleggende turn som ruller, rotasjon, hodestående osv.

Tirsdager
Saksvik
17.50-
18.35

1260,-

Gymlek RG-prinsesser (jenter 4-6 år)

Timene på GYMLEK-partiene er tilpasset barn i alderen 4-6 år og blir lagt opp slik at de skal få både utfordringer, bruke fantasien og lære noe nytt. Det viktigste er at de skal kunne kjenne mestring og føle seg trygge i gruppa. 

RG-prinsesser er et nytt tilbud i Malvik, for jenter som tidlig vil prøve ut RG.

Tirsdag
Vikhammer 
16.45-17.30
 1260,- 

 

Følg Malvik turn og RG på facebook

Aktiviteter

12.10.2020
Gymlek 1 - mandag

17:00 - 17:45

Gymsalen Saksvik skole

12.10.2020
Gymlek 2 - mandag

17:50 - 18:35

Gymsalen Saksvik skole

13.10.2020
RG Prinsesser 4-6 år

16:45 - 17:30

Idrettshallen ved Malvik Videregående skole (fylkeshallen)

13.10.2020
Foreldre og Barn 1 - tirsdag

17:00 - 17:45

Gymsalen Saksvik skole

13.10.2020
Foreldre og Barn 2 - tirsdag

17:50 - 18:35

Gymsalen Saksvik skole