Gymlek 2 - 6 år

GYMLEK = KNØTTER (foreldre og barn 2-4 år) og NØSTER (barn 4-6 år) 

På våre gymlekpartier setter vi aktivitet og lek i første rekke. Gjennom leken øver vi på grunnleggende ferdigheter som gå, løpe, hinke, hoppe, klatre, gli, balansere, rulle  osv. Dette gir et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og forbereder barna til all slags idrett. 

Målet med GYMLEK er at barna skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med jevnaldrende. 

Vi bruker konseptene gymlek og idrettens grunnstige som er utviklet av Norges Gymnastikk- og turnforbund. (NGTF)

KNØTTE-partiet (foreldre og barn) er aktivitetene tilrettelagt for barn mellom 2-3 år.
Foreldre er viktige i denne aldersgruppen og hvert barn SKAL ha med seg EN voksen som skal gi trygghet og bidra til å aktivisere barnet.  
Vi fokuserer på mye gjentakelse i timene, med felles oppstart og avslutning. I hoveddelen setter vi ut utstyr der barna selv får velge hva de vil gjøre, da det å oppnå mestringsfølelse er viktig i disse timene.  

NØSTE-partiene er aktiviteten tilpasset barn 4-6 år, foreldrene kan være en viktig ressurs i gruppa som hjelpetrenere. Men vi oppfordrer foreldrene til å vente i gangngen, slik at barna får øve seg på å bli trygg i gymsalen uten foreldrene tilstede. 
Vi fokuserer på mye gjentakelse i timene, med felles oppstart og avslutning. I hoveddelen setter vi ut utstyr der barna selv får velge hva de vil gjøre, da det å oppnå mestringsfølelse er viktig i disse timene.  

RG-prinsesser er et nytt tilbud til jenter i alderen 4-5 år. De trener i idrettshallen ved Malvik Videregående skole. Her vil det bli dans, lek og rytme og litt introduksjon til RG-redskaper. Nye trenere på vårsemesteret er Marte Stalsberg (hovedtrener i RG) og Ingrid Levik. 

Følg Malvik turn og RG på facebook

Aktiviteter

24.08.2020
Gymlek 1 - mandag

17:00 - 17:45

Gymsalen Saksvik skole

24.08.2020
Gymlek 2 - mandag

17:50 - 18:35

Gymsalen Saksvik skole

25.08.2020
Foreldre og barn 2-4 år - tirsdag

17:00 - 17:45

Gymsalen Saksvik skole

25.08.2020
Gymlek - tirsdag

17:50 - 18:35

Gymsalen Saksvik skole