Gymlek 2 - 6 år

GYMLEK = KNØTTER (foreldre og barn 2-4 år) og NØSTER (barn 4-6 år) 

På våre gymlekpartier setter vi aktivitet og lek i første rekke. Gjennom leken øver vi på grunnleggende ferdigheter som gå, løpe, hinke, hoppe, klatre, gli, balansere, rulle  osv. Dette gir et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og forbereder barna til all slags idrett. 

Målet med GYMLEK er at barna skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med jevnaldrende. 

Vi bruker konseptene gymlek og idrettens grunnstige som er utviklet av Norges Gymnastikk- og turnforbund. (NGTF)

KNØTTE-partiet (foreldre og barn) er aktivitetene tilrettelagt for barn mellom 2-3 år.
Foreldre er viktige i denne aldersgruppen og hvert barn SKAL ha med seg EN voksen som skal gi trygghet og bidra til å aktivisere barnet.  
Vi fokuserer på mye gjentakelse i timene, med felles oppstart og avslutning. I hoveddelen setter vi ut utstyr der barna selv får velge hva de vil gjøre, da det å oppnå mestringsfølelse er viktig i disse timene.  

NØSTE-partiet er aktiviteten tilpasset barn 4-6 år, foreldrene kan være en viktig ressurs i gruppa.
Vi fokuserer på mye gjentakelse i timene, med felles oppstart og avslutning. I hoveddelen setter vi ut utstyr der barna selv får velge hva de vil gjøre, da det å oppnå mestringsfølelse er viktig i disse timene.  

RG-prinsesser er et nytt tilbud til jenter i alderen 4-5 år. De trener i speilsalen på Vikhammer Skole. Her vil det bli dans, lek og rytme og litt introduksjon til RG-redskaper. 

Følg Malvik turn og RG på facebook

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket