Gymlek 2 - 6 år

GYMLEK = KNØTTER (foreldre og barn 2-4 år) og NØSTER (barn 4-6 år) 

På våre gymlekpartier setter vi aktivitet og lek i første rekke. Gjennom leken øver vi på grunnleggende ferdigheter som gå, løpe, hinke, hoppe, klatre, gli, balansere, rulle  osv. Dette gir et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og forbereder barna til all slags idrett. 

Målet med GYMLEK er at barna skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med jevnaldrende. 

Vi bruker konseptene gymlek og idrettens grunnstige som er utviklet av Norges Gymnastikk- og turnforbund. (NGTF)

KNØTTE-partiet (foreldre og barn) er aktivitetene tilrettelagt for barn mellom 2-3 år og på NØSTER 1 (foreldre og barn) er aktiviteten tilpasset barn 4-6 år, foreldrene er en viktig ressurs i gruppa.
Foreldre er viktige i denne aldersgruppen og hvert barn SKAL ha med seg EN voksen som skal gi trygghet og bidra til å aktivisere barnet. 
Vi fokuserer på mye gjentakelse i timene, med felles oppstart og avslutning. I hoveddelen setter vi ut utstyr der barna selv får velge hva de vil gjøre, da det å oppnå mestringsfølelse er viktig i disse timene.  

 

NØSTER 2 er barna alene i gymsalen med trenerne, men vi ønsker at foreldrene venter i gangen slik at de er i umiddelbar nærhet om noe skulle oppstå. Timene på nøstepartiene er tilpasset barna i alderen 4-6 år og blir lagt opp slik at de skal få både utfordringer, bruke fantasien og lære noe nytt. Det viktigste er at de skal kunne kjenne mestring og føle seg trygge i gruppa. 

Gymlek 2-6 år Tid og sted Pris pr. semester Trenere

KNØTTER - foreldre og barn
Gutter og jenter 2-3 år med en forelder/foresatt
Lek og rytmeparti sammen med en voksen.

Mandag 
Saksvik
17.00-17.45
kr. 1200,- Vibeke

NØSTER 1 - foreldre og barn
(utvidet foreldre og barn-tilbud til de barna som ikke føler seg trygge
nok til å være i gymsalen alene med jevnaldrede og trenerne.
Gutter og jenter 4-6 år
Lek og rytmeparti. Øver på grunnleggende motorikk og bevegelser gjennom lek og moro.

Mandag 
Saksvik
17.45-18.30
kr. 1200,- Vibeke

NØSTER 2 - barn 4-6 år
Gutter og jenter 4-6 år
Lek og rytmeparti. Øver på grunnleggende motorikk og bevegelser gjennom lek og moro.

Tirsdag
17.00-17.45
kr. 1200,- Ingrid
Følg Malvik turn og RG på facebook

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket