Vil du være frivillig før, under og etter NM?

Vi skal arrangere NM i TeamGym for juniorer 22.-24.november 2019 og trenger mange frivillige i staben. 

Vi skal fylle hovedkomiteen med ansvarlige for alle underkomiteene, og alle komiteene skal fylles med frivillige til planlegging, gjennomføring og opprydning/evaluering. 

Vi har følgende komiteer:

A. Stevnekontor
B. Trening og konkurranse
C. Innkvartering og transport
D. Billettsalg og billettkontroll
E. Salg, kafeteria/kiosk
F. Bankett
G. Markedsføring, media og samarbeidspartnere

 

Vil du bidra i en av komiteene sender du beskjed til daglig leder Vibeke Trøa

Hovedkomiteen består av:

Leder: Vibeke Trøa
Nestleder: Tomas Bekkavik
Konkurranseleder: Even Auran
Dommeransvarlig: May Rømen
Ansvarlig stevnekontor: Terese Barstad