Småbarn 1-6 år

Foreldre og Barn 1-4 år og Gymlek 4-6 år

På våre gymlekpartier setter vi aktivitet og lek i første rekke. Gjennom leken øver vi på grunnleggende ferdigheter som gå, løpe, hinke, hoppe, klatre, gli, balansere, rulle  osv. Dette gir et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og forbereder barna til all slags idrett. 

Målet med GYMLEK er at barna skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med jevnaldrende. 

Vi bruker konseptene gymlek og idrettens grunnstige som er utviklet av Norges Gymnastikk- og turnforbund. (NGTF)

foreldre og barn er aktivitetene tilrettelagt for barn mellom 1-4 år.
Foreldre er viktige i denne aldersgruppen og hvert barn SKAL ha med seg EN voksen som skal gi trygghet og bidra til å aktivisere barnet. Barnet MÅ kunne gå selv for å delta på partiet!  
Vi fokuserer på mye gjentakelse i timene, med felles oppstart og avslutning. I hoveddelen setter vi ut utstyr der barna selv får velge hva de vil gjøre, da det å oppnå mestringsfølelse er viktig i disse timene.  

Gymlek-partiene er aktiviteten tilpasset barn 4-6 år, foreldrene kan være en viktig ressurs i gruppa som hjelpetrenere. Men vi oppfordrer foreldrene til å vente i gangngen, slik at barna får øve seg på å bli trygg i gymsalen uten foreldrene tilstede. 
Vi fokuserer på mye gjentakelse i timene, med felles oppstart og avslutning. I hoveddelen setter vi ut utstyr der barna selv får velge hva de vil gjøre, da det å oppnå mestringsfølelse er viktig i disse timene.  

RG-Lek er et tilbud til barn i alderen 4-5 år. De trener i idrettshallen ved Malvik Videregående skole. Her vil det bli dans, lek og rytme og litt introduksjon til RG-redskaper. 

RG-Lek (RG-parti for jenter 4-6 år)

Dette er et gymlek-parti, men hvor hovedfokus blir på RG. De leker med RG-redskaper og lærer teknikker gjennom lek og moro.  

Vi tilbyr RG-Lek 1 dag i uken, tirsdager.

Gruppen trener 45 min.

Pris: 1330,- pr semester(15 treninger)

Sted: Fylkeshallen ved Malvik vgs.

Tirsdag 16.45-17.30

 

Foreldre og Barn 1-4 år

Vi tilbyr foreldre og barn 3 ganger i uken, 1 gang mandager og 2 ganger på tirsdager.

Gruppen trener 45 minutter.

Pris: 1330,- pr semester(14 treninger)

Sted: Gymsal Saksvik skole

Mandager kl. 16.30-17.15

Tirsdager kl. 16.30-17.15

Tirsdager kl. 17.20-18.05

 

Gymlek 4-6 år

Vi tilbyr turn Gymlek 3 ganger i uken, 2 ganger på mandager og 1 gang på tirsdager.

Gruppen trener 45 minutter

Pris 1330,- pr semester(14 treninger)

Sted: Gymsal Saksvik skole

Mandager 17.20-18.05

Mandager 18.10-18.55

Tirsdager 18.10-18.55

 

 

Følg Malvik turn og RG på facebook

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket