Bli medlem - INNMELDING og PÅMELDING

Registrer medlem

Registrer gymnasten som aktivt medlem.


Er gymnasten under 18 år skal kontaktinformasjonen være til en forelder/foresatt, men navn og fødselsdato SKAL være barnets. 

For å få aktivert brukerkontoen må du krysse av for aktivt medlem og betale medlemskontingenten som p.t. er kr. 250,- pr. kalenderår. 


Foreldre og andre kan gjerne melde seg inn som støttemedlemmer, dette koster kr. 150,- pr. kalenderår. 

NB! Har du allerede en medlemskonto skal du IKKE registrere samme person på nytt. Dette gjelder også om det er lenge siden du var aktiv medlem. (ta kontakt med daglig leder dersom du vil aktivere en "gammel" medlemskonto igjen.) 

 


Melde på et parti

Ledige plasser for nye medlemmer vil bli lagt ut etter at allerede aktive medlemmer har meldt seg på, disse får 2 uker på seg til å sikre seg sine plasser fra ..... (dato når påmelding åpner) for høstsemestert. 

Alle medlemmer melder seg på for et skoleår (august-juni). Det betyr at når du har fått plass på et parti på høsten, blir du automatisk overført til samme parti på våren, så sant du ikke aktivt melder deg ut av foreningen. Utmelding må skje skriftlig til dagligleder()malvikturnogrg.no 


Under fanene i toppmenyen får du en beskrivelse av hvilke partier vi har i de forskjellige kategoriene GYMLEK, TROPPSGYMNASTIKK og RG (Rytmisk Gymnastikk) Her finner du en beskrivelse av hvert parti med oversikt over treningstider, treningsavgift og hvem som er trenere på de ulike partiene. 

Treningsavgiften betales ved påmelding og man er ikke påmeldt før betaling er gjennomført. Det betyr at du MÅ betale treningsavgiften for å sikre plass på et parti. Treningsavgiften betales FØR oppstart av nytt semester - 2 ganger pr. år. 

Den første treningen er gratis for nye utøvere. Dette for at de skal få mulighet til å prøve før de bestemmer seg for å delta, men det forutsetter selvsagt at det er ledige plasser.

Påmelding er bindende. 

Dersom man ikke ønsker å benytte plassen, må det sendes en skriftlig oppsigelse til daglig leder


Som medlem i Malvik Turn og RG er du også medlem i TGTK og NGTF, og du er forsikret gjennom forbundets forsikringsavtale.
Er du over 11 år og skal delta i konkurranser må du i tillegg betale konkurranselisens. 

 

UTMELDING

Et aktivt turnår følger skoleåret og utøvere flyttes automatisk fra høst- til vårsemesteret. For å sette opp vårens partier i god tid før sesongavslutning av høstsemesteret, er frist for utmelding høstferien. Sluttdato er datoen som daglig leder registrerer på utmeldingen. 

Utøvere som ikke har meldt seg ut innen fristene må betale fullt for påfølgende semester. 

Utøveren beholder plassen på partiet til foreldre/foresatte melder utøveren ut. Ønsker man å si fra seg plassen sin/si opp sitt medlemskap, må dette gjøres skriftlig til daglig leder. Det er m.a.o. ikke gyldig utmelding å gi muntlig beskjed til instruktøren. Utøveren fjernes da fra vårt medlemsregister. 

 

 


 

BRUK AV BILDER

Malvik Turn og RG ønsker å vise sine treningstilbud og aktiviteter bl.a. gjennom bruk av bilder i aviser, brosjyrer og vår hjemmeside. Dersom dere ikke ønsker at barnet avbildes må dere gi oss beskjed.

Det er retningslinjer for publisering av bilder og film, og dette kan du lese mer om på Norges Idrettsforbund sine nettsider.

 

 

Bli støttemedlem

Vi oppfordrer foreldre og andre til å registrere seg som støttemedlem.

  • Du gir litt ekstra støtte til klubben
  • Du har mulighet selv til å delta på våre kurs/treninger
  • Du kan påta deg ulike verv
  • Du får stemmerett på årsmøtet (over 15 år)

Medlemsskapet koster kr. 150,- pr. år.

 Semesterets varighet 

Breddepartier:
Ny sesong starter på høsten (august/september), og høstsemesteret avsluttes med juleshowet som går over ei hel helg i månedskifte nov/des. Vårsemesteret starter i løpet av januar og varer til vårshowet i begynnelsen av mai. 

Alle som går i 1.-7. klasse kan delta på BKTS (barnekretsturnstevnet) og trener da fram til stevnet i juni. 

Konkurransepartier:
Trener hele året, med unntak av noen kortere ferieopphold pga stengt hall etc. 

 

Følg Malvik turn og RG på facebook