ÅRSMØTE 2017

Klubbens årsmøte ble avholdt torsdag 2.mars kl. 18.00 i auditoriet på Malvik videregående skole. 
2017-01-30
vibeket

 

ÅRSMØTET 2017 saksliste

Nytt styre og utvalg for perioden er:

Styreleder:   Jan Halvor Lyshaug (fom april)
Nestleder:    Bjørg Danielsen (fungerer som leder fram til Jan Halvor Lyshaug er på plass)
Styremedlemmer: Vera Holst, Erling Foss, Kirsti H. Nilsen, Arnfinn Abrahamsen og Debbie T. Onsøien
Varamedlemmer: Øyvind Dahl og Kristen Arne Kvello

Troppsutvalg: Karen M. Uglem, Terese Barstad, Vibeke Wintervoll og Marianne Sæther

RG-utvalg: Evy Levik, Hanne Tronstad, Gunn Jørstad, Dina HEstnes og Anne Jieli Solem

 

KLubbe.png