UNGDOMSTURNSTEVNET 2018

Nå er påmelding for Malvik´s egne gymnaster åpnet og vi håper alle over 13 år (f.o.m. 8.klasse) til 24 år melder seg på. 

Det blir workshops og treninger fredag, lørdag og søndag og STEVNEOPPVISNING søndag 28.oktober i Malvikhallen. 


2018-09-03
vibeket

Gå inn på UNGDOMSTURNSTEVNET og les invitasjonen og sjekk påmeldingsskjemaet for hvilke workshopper vi kan tilby. 

Skriv opp i prioritert rekkefølge de workshoppene DU ønsker å få plass på i påmeldingen.