Politiattest

Krav om politiattest i Malvik Turn og RG 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

  • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
  • Alle foreldre/foresatte som ønsker å være med som reiseledere på turer og konkurranser skal fremskaffe politiattest.

 

 


Slik skaffer du deg en politiattest


1. Skjemaet 
bekreftelse på formål med politiattest må fylles ut og legges ved søknaden om politiattest. Dette er ikke et søknadsskjema, men kun en bekreftelse fra klubben. 

2. Send søknad om politiattest med bekreftelses-skjemaet som vedlegg

3. Slik søker du elektronisk


Er du under 18 år, eller av andre grunner ikke kan søke elektronisk, kan du sende søknad i posten.

4. Slik søker du pr. brevpost

 

 


Hva inneholder politiattesten?

  • Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn
  • Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold
  • Malvik Turn og RG skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn
  • Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming
  • Daglig leder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger hun får kjennskap til.

Les mer om politiattest i idrettssammenhenger på Norges idrettsforbunds nettsider

Følg Malvik turn og RG på facebook