vibeket 2019-05-21 13:09:40

Vilkår og retningslinjer

Alle medlemmer, utøvere og foresatte må akseptere og forholde seg til Malvik Turn og RG´s vilkår for påmelding.

 

Ved å melde deg inn i Malvik Turn og RG har du akseptert våre vilkår uten forbehold. Som medlem i Malvik Turn og RG plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på informasjonen som finnes på vår hjemmeside www.malvikturnogrg.no 

 

Generelt

Alle medlemmer i Malvik Turn og RG administrerer sin egen medlemskonto her på hjemmesiden. 
Som medlem eller foresatte plikter du til enhver tid å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.

Betaling av medlems- og treningskontingent

 • Medlemskontingent og treningsavgift skal være betalt i sin helhet før semesterstart. Det ligger en lovpålagt forsikring i medlemskontingenten som Malvik Turn og RG tegner for alle medlemmer. Forsikringen er aktiv gjennom Norges Idrettsforbund og gjelder fra den dag kontingenten er betalt.
 • Malvik Turn og RG kan utestenge en utøver som ikke har betalt alt utestående til klubben tidligst etter 1. purring.

Angrerett

Påmelding med betaling via vår hjemmeside er bindende.

En utmelding skal skje skriftlig til daglig leder. 

Utmelding innen 3 uker FØR oppstartav høstsemesteret gir 100% refusjon

Utmelding etter semesterstart gir delvis refusjon av treningsavgiften. Medlemmet må betale

 • 400,- i administrasjonsgebyr
 • 250,- i medlemskontingent
 • antall treninger medlemmet kunne ha deltatt på i perioden før utmelding.

Utmelding senere enn 14 dager etter oppstart på partiet gir ingen rett til refusjon av treningsavgift/medlemskontingent.

Ved langvarig sykdom eller skade som medfører fravær resten av semesteret godtas utmelding mot fremleggelse av sykmelding og/eller legeerklæring. Treningsavgiften blir refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og daglig leder/styret. 

 

Regler i hall

 • Kun de som deltar på partiene skal være i hallen. Foresatte og søsken må oppholde seg andre steder. Det opptar både plass og oppmerksomhet fra treningen dersom det befinner seg personer i hallen som ikke har noen funksjon.
 • Trenerne har det sportslige ansvaret i hallen og alle gymnaster med foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
 • Det er ikke tillatt for foresatte og andre å filme eller fotografere under trening. Det kan være gymnaster som har bedt seg fritatt fra dette. Se retningslinjer for fotografering på NIF sine nettsider 
 • Ingen utøvere skal oppholde seg i hallen uten trener eller utenfor egen treningstid. 

Bekledning

 • Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy og langt hår må settes opp i strikk. Det er ikke behov for bruk av innesko, de fleste turner barbeint eller med turnsko.
 • Foresatte som er med på foreldre&barn-partier skal også ha på seg egnet treningstøy.
 • Ingen skal ha på klokker eller smykker.

Rusmidler

 • Malvik Turn og RG har nulltoleranse for bruk av prestasjonsfremmende midler blant våre utøvere og trenere.
 • Det er ikke lov med tobakk eller alkohol inne i hall eller under trening. 

 

 

FORELDREVETTREGLER 

Det er viktig for oss at dere som foreldre/foresatte får den informasjon dere trenger, ikke vær redd for å ta kontakt.

Her er noen regler som vi i Malvik Turn og RG ønsker dere skal ta til etterretning.

 • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – er du ikke enig i det arbeidet vi gjør så ta kontakt med daglig leder/styret slik at vi kan snakke om det – tilby gjerne din hjelp.
 • Delta dersom det blir innkalt til foreldremøte.
 • Vis barna at du er engasjert men husk at det er barna som skal turne ikke du.
 • Respekter trenerne for det arbeidet de gjør, ved uenighet ta kontakt med hovedtrener for partiet – tilby gjerne din hjelp.
 • God folkeskikk skal læres hjemme, det er deres ansvar.
 • Vis respekt for trening og konkurranse og pass på at barna kommer tidsnok og med riktig utstyr.
 • Ta dine og andres barn på alvor hold negative kommentarer for deg selv – de kan såre og ødelegge.
 • Husk å motivere ditt barn i medgang og motgang – vi skal gjøre det på hver trening.
 • Mye og tungt utstyr skal på plass på de fleste treningene – tilby gjerne din hjelp.
 • Still på dugnad – vi trenger den inntekten den gir.

 

Følg Malvik turn og RG på facebook